MENÜ
Új közösségi tér kialakítása Derekegyház-Tompaháton
Projekt azonosító száma: DAOP-4.1.3/B-2008-0001

Kedvezményezett: Derekegyház Község Önkormányzata (www.derekegyhaz.hu)
Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Szegedi Területi Iroda (www.vati.hu)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Derekegyház Község Önkormányzata annak érdekében, hogy Tompahát lakossága a szükségletfelmérés során felmerült hiányzó közösségi élethez nélkülözhetetlen helyszínnel és szolgáltatásokkal rendelkezzen, a saját tulajdonában lévő épületének akadálymentesített átalakításával belső közösségi teret alakít ki elkülönített információs ponttal (5 számítógép+lnternet hozzáféréssel+kieg. eszközökkel), sporttevékenység folytatására alkalmas helyiséggel (7 férőhely) és étkez(tet)éshez szükséges konyhával és étkezővel (150 személyes).
A meglévő környezetkímélő gázkonvektoros fűtésrendszer korszerűsítésével új energiatakarékos konvektorok költségtakarékos üzemmódot biztosítanak. A költségtakarékos üzemeltetéshez hozzájárul az önkéntesek bevonása a fenntartásba (-18%). A közösségi élet eseményeinek szervezéséhez, a közösségi kapcsolatok mélyítéséhez 1 fő közösségi animátor képzésére is sor kerül, aki havi rendszerességgel szervez közösségi programokat a lakosság és a fiatalság részére egyaránt.
Az épületben helyet kap az az ügyfélfogadó-szoba, ahol heti rendszerességgel elérhető a település vezetése, előzetes felmérés, igény alapján meghívott szakemberek, akik a felmerülő kérdésekre, problémákra adnak szaktanácsadást különböző témákban. A projekt során a partnerségi megállapodást aláírt szervezetek, intézmények vállalják a profiljuknak megfelelő szaktanácsadást, rendezvényszervezést, erősítve ezzel a helyi partnerek hosszútávú belső kohéziójának erejét.
Az önkormányzat a lakosság és az ifjúság tudásszintjének növelése érdekében ismeretterjesztő előadásokat, tréningeket tart pl. számítógép-kezelés, környezeti-nevelés, biogazdálkodás, alternatív energiafelhasználás, egészséges életmód, betegség-megelőzés, drog-dohányfogyasztás, allergiás megbetegedések megelőzése témakörben.

 

A település elöregedését nem ellensúlyozza a fiatal családok falura költözésének aránya, ezért a lakosság, és így a fiatalok megtartóképességét, illetve az ideköltözés vonzerejét kell növelnie az önkormányzatnak.
Ennek első lépése egy összetartó, erős közösség építése, mert az embernek és a társadalomnak egyaránt szüksége van közösségekre. Az embernek azért, mert a közösség biztonságot, tartalmat, célt ad életének, nagyobb hatékonyságot szándékainak és gazdagabb kibontakozás lehetőségét személyiségének. A település társadalmának, mint egésznek azért, mert a közösségek gazdag hálózata nélkül atomizálódik, képtelenné válik az egyéni érdekek sokféleségét hatékony csoportérdekekké felerősíteni, önmaga belső fejlődését biztosítani. Tompahát az anyatelepüléstől, Derekegyházától 8 kilométerre elhelyezkedő zsáktelepülésrész, helyi közösségi események csak elvétve szerveződnek, az ifjúság és a lakosság kulturális, szociális és közösségi szempontból is zsákutcába került. Bár kisebb "klikkek" vannak, azonban egymással való kommunikáció felszínes, a közös élmények ritkák. Sok esetben csak munkakapcsolatról beszélhetünk, a mélyebb emberi kapcsolatok hiányoznak.
A tompahátiak és így az ottani fiatalok szórakozási, összeköveteli lehetőségei vagy az anyatelepülésen, vagy a 20 kilomérerre található Szentesen adottak, közlekedés nélkül magára hagyott az ott élő lakosság.
A fenti megállapítások miatt vált szükségessé egy akadálymentesített közösségi tér kialakítása, ahol a közös érdeklődésű csoportok kultúrált környezetben találkozhatnak, közös élményeket szerezhetnek, együtt sportolhatnak, Internetezhetnek, információkat gyűjthetnek és cserélhetnek, ahol megindulhat a közösségi élet fejlődése.
Az akadálymentesítés azért is szükséges, mert Tompahátán élnek értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott lakók, akik szintén a Ház szolgáltatásainak potenciális célközönsége.
A közösség kibontakozásának szakmai támogatásához animátor ad segítséget, aki közös rendezvényeket, összejöveteleket szerves, aki mélyíti a közösséget alkotó emberek kapcsolatrendszereit, erősítve a közösség belső kohézióját, hatékonyságát, és külső behatásokkal szembeni ellenálló képességét.
A közösségi tér helyszínt biztosít 150 fős rendezvények megtartására is, így nagyobb közösségi eseménynek is helyet és infrastruktúrát képes adni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet